Станом на сьогодні у нас: 141825 рефератів та курсових робіт
Правила Тор 100 Придбати абонемент Технічна підтримка
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонементМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Курсова робота

на тему: “Огляд технологій добування і використання біогазу на звалищах і полігонах твердих побутових відходів і перспективи

їх розвитку в Україні”

Анотація

Огляд технологій добування і використання біогазу на звалищах і полігонах твердих побутових відходів і перспективи їх розвитку в Україні – Курсова робота за спеціальністю – хімія – Прикарпатський університет ім. В. Стефаника – Івано-Франківськ, 2004 р.

Наведено огляд технологій видобутку та використання біогазу на звалищах та полігонах твердих побутових відходів. Розглянуто економічні та екологічні аспекти технологій. Наведено дані про реальні установки. Розглянуто перспективи видобутку та використання звалищного газу в Україні. Ст. - , Рис. 2, Табл. 3, Літ. 42.

Ключові слова: тверді побутові відходи, полігони твердих побутових відходів, звалища, біогаз, звалищний газ.

Dutechak N. M. – Review of Landfill Gas Extraction and Utilisation Technologies on Dumping Sites and Sanitary Landfills and their Perspectives in Ukraine – for specialty – chemistry – Pecapushen university V. Stefanica – Ivano-Francivsc, 2004.

The review of landfill gas extraction and utilisation technologies on dumping sites and sanitary landfills have been carried out. Economical and ecological aspects of technologies is observed. The date on real plants is presented. The perspectives of landfill gas extraction and utilisation in Ukraine is observed.

P. - , Dr. – 2, Tab. – 3, Lit. – 42.

Key words: municipal solid waste, sanitary landfill, dumping sites, biogas, landfill gas.

Зміст

 1. Ключові слова 1
 2. Вступ . 2
 3. Особливості утворення біогазу із ТПВ на звалищах і полігонах 3
 4. Потенціал, добування і використання звалищного газу в

різних країнах 5

 1. Огляд технології збору і використання звалищного газу 7
 2. Огляд технологій використання звалищного газу 8
 3. Приклади комерційних установок добування і

використання звалищного газу 10

а) Установка для використання звалищного газу в Дибдалі

б) Картонна фабрика в Перфліті (Великобританія)

 1. Екологічні показники установок добування і

використання звалищного газу. Економічні показники технологій добування і

використання звалищного газу

 1. Перспективи технологій добування і використання звалищного

газу в Україні

 1. Висновки
 2. Додаток

Список використаної літератури.

Ключові слова

Тверді побутові відходи – це тверді відходи побутового походження.

Полігони твердих побутових відходів – це великі спеціально обладнані території на яких тривалий час проводиться захоронення твердих побутових відходів. Вони розміщені на значній відстані від населених пунктів.

Звалища – це території, на яких проводиться захоронення різних відходів побутового, комерційного, промислового і сільськогосподарського походження.

Біогаз – це органічний газ, який утворюється, в результаті глибокої анаеробної мінералізації органічних речовин, що захороненні. Він подібний до того, який одержують при твердофазній ферментації рослинних і тваринних відходів.

Звалищний газ – це газ який виділяється зі звалищ, в результаті розладу органічної частини твердих побутових відходів під дією мікробіологічних процесів.

Вступ

Щорічно в світі утворюється велика кількість органічних відходів побутового, комерційного, промислового і сільськогосподарського походження. Тільки в містах утворюється 400 – 450 млн. т твердих побутових відходів (ТПВ), причому на одного жителя в середньому припадає 250 – 700 кг/рік. Кількість ТПВ щорічно збільшується на 3-6%, що по суті перевищує швидкість приросту населення Землі. В світовій практиці склалися три методи знешкодження ТПВ: спалювання на спеціальних заводах; компостування; захоронення на стихійних чи санітарних звалищах.

В деяких розвинутих країнах, особливо з невеликою територією (Швейцарія, Японія та інші), сміття і навіть осади стічних вод в основному спалюють. Спалювання ТПВ потребує використання складних і дорогих технологій очистки продуктів згорання від тяжких металів, шкідливих газів (SO2, CO, HCl, HF, NОx) і інших домішок.

Компостування ще довгий час не знайде широкого використання: для одержання компосту, вільного від солей важких металів, міграція яких в родючий грунт не допустима.

Сьогодні широко розповсюджена думка, що захоронення ТПВ на спеціальних полігонах економічніше і універсальніше, ніж спалювання, і в деяких країнах ТПВ в основному вивозять на звалища і полігони. Так, кількість ТПВ, що захороненні на звалищах і полігонах, в Нідерландах – 45-55, США – 62-85, Канаді – 93-96, Росії – 97%.

Підготовка сучасного полігону ТПВ включає ущільнення і гідроізоляцію дна, обладнання дренажної системи для виводу фільтраційних вод, прокладку


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8